Klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft over onze producten of onze service, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of klachten@acidvendetta.nl. U krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie.

Mocht u het niet eens zijn met de oplossing of komen we samen er niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het Europees ODR-platform via https://ec.europa.eu/consumers/odr/.