Retourneren bij herroepingsrecht en garantie

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping 
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. 

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het pakket mag uitsluitend naar ons adres verzonden worden met een vervoerder naar eigen keuze. De verantwoordelijkheid dat het pakket in goede staat door ons wordt ontvangen ligt bij de consument.

Verzendinstructies
Verpak de onderdelen zodat ze veilig verzonden kunnen worden.
Gebruik, indien mogelijk, ons bescherm- en opvulmateriaal. Vul zo nodig aan.
Zorg voor een correct geplaatst verzendlabel.
Plak geen stickers op de doos met bijvoorbeeld “breekbaar”.

Ons retouradres

Acid Vendetta
Langs de erven 244
9613AX Meerstad
Nederland 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Garantie
Het komt gelukkig zelden voor, maar het kan voorkomen dat een product tijdens transport beschadigd raakt of dat het ondanks ons testen toch defect blijkt te zijn of raakt binnen de garantieperiode. Wij doen hier niet moeilijk over, echter verwachten wij wel uw medewerking om dit vlot op te lossen.

Voor alle producten die u bij ons koopt geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument in alle redelijkheid van mag verwachten. Dit is afhankelijk van de staat en kenmerken. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Wat mag verwacht worden van garantie op producten van Acid Vendetta?

Wij bieden voornamelijk tweedehands hardware aan. Van tweedehands mag u niet dezelfde verwachtingen hebben als van nieuw. Daarnaast verschilt garantie ook per product.

Onze hardware wordt voor plaatsing op de webshop, indien mogelijk, getest. U mag dus verwachten dat het naar behoren werkt. Maar, naar verwachting, minder lang dan nieuw (en mogelijk minder goed; denk aan bijvoorbeeld een werkende, maar gebruikte laptop accu). Ook kunnen gebruikssporen verwacht worden. Gebruikssporen zijn onvermijdelijk, want tweedehands producten zijn immers gebruikt. Meer dan normale, te verwachten gebruikssporen worden vooraf kenbaar gemaakt bij de beschrijving van het product.

Garantieprocedure
Binnen de garantietermijn kan het voorkomen dat een product defect blijkt te zijn of raakt. Voor het melden van een defect vragen wij om een ingevuld garantieformulier

• Omschrijf gedetailleerd, maar bondig het defect
Maak foto’s en/of screenshots
Mail onder vermelding van de juiste gegevens het volledig ingevulde formulier met eventuele foto’s naar info@acidvendetta.nl

Garantie is uitgesloten bij aanpassingen, modificaties, nalatigheid, verwijdering van eventueel aanwezige serienummer(s), onjuist gebruik, water- en vochtschade, valschade, brandschade. 

Wij verzamelen voor verkoop test- en bewijsmateriaal dat onderdelen of producten werkend zijn. Denk hierbij aan gedetailleerde foto’s, screenshots, benchmarks, interne serienummers etc.

Blijkt het product daadwerkelijk defect te zijn vergoeden wij het volledige aankoopbedrag plus verzendkosten retour. Omdat wij alleen een wisselend aanbod tweedehands hardware aanbieden zal zelden herstel of vervanging door een zelfde of vergelijkbaar product voorkomen. 

 Mocht een product na ons testen toch werkend zijn worden onderzoekskosten in rekening gebracht. Ons tarief is €75,- inclusief btw per uur. De verzendkosten om het pakket weer naar u retour te zenden zijn tevens voor eigen rekening.  

Transportschade
Mocht een product transportschade hebben verzoeken wij om dit binnen 2 dagen melden. Neem zo snel mogelijk contact met ons op. Hierbij vragen wij om de volgende foto’s:

Foto van de volledige buitenkant van de verzenddoos
Foto van het geopende pakket inclusief inhoud/product
Foto van het type bescherm- en opvulmateriaal
Foto van het volledige beschadigde artikel
Foto van de schade aan het product
Foto van het verzendlabel van de doos

Alleen volledige aanvragen met bijbehorende correcte foto’s worden in behandeling genomen. Bewaar het volledige pakket inclusief inhoud totdat onze schadeclaim bij PostNL is afgerond. Wij houden jou op de hoogte van mogelijke verdere instructies.