Retourneren bij herroepingsrecht en garantie

Retourneren bij herroepingsrecht
Consumenten mogen bij online verkoop binnen 14 dagen na ontvangst retourneren zonder reden. Bij een bestelbevestiging via mail wordt automatisch het formulier voor herroeping meegestuurd samen met de algemene voorwaarden.

Mocht je alsnog het formulier voor herroeping willen downloaden kan dat hier: Formulier voor herroeping

Mocht je alsnog de algemene voorwaarden willen downloaden kan dat hier: Algemene voorwaarden

 • Het PDF formulier kan bijna volledig digitaal ingevuld worden
 • Print het ingevulde formulier uit en onderteken het
 • Maak een foto of scan het formulier in
 • Mail het volledig ingevulde en ondertekende formulier onder vermelding van de juiste gegevens naar info@acidvendetta.nl

Artikel 7 lid 1 uitgelicht uit de algemene voorwaarden:
Artikel 7 lid 1 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Verzendinstructies

 • Verpak de onderdelen zodat ze veilig verzonden kunnen worden.
 • Gebruik, indien mogelijk, ons bescherm- en opvulmateriaal. Vul zo nodig aan.
 • Zorg voor een correct geplaatst verzendlabel.
 • Plak geen stickers op de doos met bijvoorbeeld “breekbaar”.
 • Zend het pakket zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen na melding herroepingsrecht, naar ons terug.

Het pakket mag uitsluitend naar ons adres verzonden worden met een vervoerder naar keuze. De verzendkosten retour zijn voor eigen rekening. De verantwoordelijkheid dat het pakket in goede staat door ons wordt ontvangen ligt bij de consument.

Artikel 8 lid 3 uitgelicht uit de algemene voorwaarden:
Artikel 8 lid 3 – De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Garantieprocedure

Het komt gelukkig zelden voor, maar het kan voorkomen dat een product tijdens transport beschadigd raakt of dat het ondanks ons testen toch defect blijkt te zijn of raakt binnen de garantieperiode. Wij doen hier niet moeilijk over, echter verwachten wij wel jouw medewerking om dit vlot op te lossen.

Transportschade
Mocht een product transportschade hebben verzoeken wij om dit binnen 2 dagen melden. Neem zo snel mogelijk via mail contact met ons op. Hierbij vragen wij om de volgende foto’s:

 • Foto van de volledige buitenkant van de verzenddoos
 • Foto van het geopende pakket inclusief inhoud/product
 • Foto van het type bescherm- en opvulmateriaal
 • Foto van het volledige beschadigde artikel
 • Foto van de schade aan het product
 • Foto van het verzendlabel van de doos

Alleen volledige aanvragen met bijbehorende correcte foto’s worden in behandeling genomen. Bewaar het volledige pakket inclusief inhoud totdat onze schadeclaim bij PostNL is afgerond. Wij houden jou op de hoogte van mogelijke verdere instructies.

Garantie
Binnen de garantietermijn kan het voorkomen dat een product defect blijkt te zijn of raakt. Voor het melden van een defect vragen wij om een ingevuld garantieformulier.

Dit formulier kan hier worden gedownload: Garantieformulier

 • Omschrijf gedetailleerd, maar bondig het defect
 • Maak foto’s en/of screenshots
 • Mail onder vermelding van de juiste gegevens het volledig ingevulde formulier met eventuele foto’s naar info@acidvendetta.nl

Garantie is uitgesloten bij aanpassingen, modificaties, nalatigheid, verwijdering van eventueel aanwezige serienummer(s), onjuist gebruik, water- en vochtschade, valschade, brandschade.

Wij verzamelen voor verkoop test- en bewijsmateriaal dat onderdelen of producten werkend zijn. Denk hierbij aan gedetailleerde foto’s, screenshots, benchmarks, interne serienummers etc.

Artikel 12 lid 1 – uitgelicht uit de algemene voorwaarden:
Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.